Corolissystemet

Corolissystemet
Skiss av Vintergatan där man kan se var Corolissystemet ligger i förhållande till vårt solsystem. Våra solsystem ligger i samma spiralarm, Orionarmen, på ett avstånd av ca 220 ljusår från varandra!


Corolissystemet är namnet på det solsystem som Hippis hör till. Stjärnan heter Corolis (namn från äldre Solmisk forntid) och är också av samma spektraltyp, G, som vår sol. Solsystemet har 10 planeter varav Hippis är den andra i ordningen sett från moderstjärnan. Systemet följs även av en "vit dvärg", en massiv liten stjärna som kretsar i en kraftig elliptisk bana med en cykel om 120 år. Dvärgstjärnan kallas för "Silverstjärnan" och spelar en stor roll i Hippis geologiska, biologiska och planetens känsliga klimatsystem var gång den närmar sig. Stjärnan påverkar naturligtvis även Humanoidernas leverne och förhållningssätt till det förändrade klimatet och de kraftiga seismiska aktiviteterna som dyker upp varje gång stjärnan passerar planeten. Silverstjärnans exakta tidscyklar har dock möjliggjort för ett säker räknesystem och tidsangivelser som hjälpt till att dokumentära historian.

Planeten närmast Corolis ligger på ett avstånd av 115 miljoner kilometer. Den heter "Lejf", efter en sagogestalt ur Valyriernas mytologiska värld, och är den planet som liknar Hippis mest. Sedan 55 år tillbaka pågår det en terraformering av planeten genom VF´s rymdprogram. Programmet leds av Verdefederationens rymdstyrelse men har blivit en global angelägenhet där samtliga handelsblock blivit viktiga partners.Planeten Lejf, den första av 10 planeter i Corolissystemet.

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar